Ustal priorytety w swoim Życiu.

 

 


Lista priorytetów w Życiu człowieka.1. Spraw, by ludzie czuli się ważni.
2. Spraw, by twój głos został usłyszany.
3. Rób wielkie rzeczy z małych rzeczy.
4. Spraw, by ktoś się uśmiechnął.
5. Dokonaj zmiany.

6. Znajdź czas.
7. Niech twoje cechy będą znane.
8. Spraw, by zapanowała miłość.
Uczyń pokój.
Zbierz to razem.
Upewnij się, że mówisz ludziom, że ich kochasz.
Upewnij się, że niczego nie żałujesz.
Upewnij się, że jesteś gotowy.
Bardzo prawdziwe.
Żyj i pozwól żyć, ciesz się, bądź wdzięczny,
nie trać czasu na kłótnie,
na robienie złych rzeczy, życie jest krótkie,
żyj nim,
bądź pokorny,
kochaj siebie i ciesz się z tego, co masz.❤️ 

Anioły i Anielice. Skoro są anioły to czy istnieją Anielice ?

 

Skoro są anioły to czy istnieją Anielice ?
Anioły i Anielice
Czytając Biblię można odnieść wrażenie, że wśród aniołów są wyłącznie mężczyźni. A czy istnieją także żeńskie odmiany aniołów, a więc anielice? W historii sztuki taki sposób przedstawiania aniołów niewątpliwie zaznaczył swą obecność, ale czy są ku temu jakieś podstawy biblijne?

 
Ani mężczyźni ani kobiety

Trzeba niestety rozczarować wszystkich koneserów kobiecego piękna, zafascynowanych anielicami w filmach, reklamach i dziełach malarskich. Nie istnieją żeńskie odmiany aniołów! Nim jednak feministki wytoczą zarzut, że Stwórca nie uwzględnił parytetów, stwarzając aniołów, należy też bardzo mocno podkreślić, że aniołowie nie są także mężczyznami. Po prostu nie ma ani żeńskich ani męskich aniołów, bo aniołowie nie posiadają biologicznej płci. Poświadczył to sam Jezus, który stwierdza, że po zmartwychwstaniu ludzie „ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie” (Mt 22, 30). Jeśli aniołowie się nie rozmnażają, to jaki sens miałaby ich płciowość, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia, a więc przeznaczenia płci? Niektórzy teologowie uważali nawet, że powodem buntu części aniołów buntu była zazdrość o wyjątkową pozycję człowieka (między innymi o to, że ludzie posiadają możliwość rozmnażania się, a więc biorą współudział w stwarzaniu świata).

Prawdopodobnie dawni Hebrajczycy wyobrażali sobie początkowo aniołów jako istoty wyposażone w jakiś rodzaj cielesności, a nawet zdolność prokreacji. Tajemniczy „synowie Boga” z Rdz 6,2 (po hebrajsku bene ha-Elohim), którzy „widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony”, byli w starożytnej żydowskiej tradycji uważani za upadłych aniołów (tak interpretowała ten fragment apokryficzna „Księga Henocha”). Owi bene ha-Elohim spłodzili z kobietami ziemskimi pokolenie gigantów. Są to jednak tylko legendy i reminiscencje opowieści mitycznych. Od czasów św. Tomasza z Akwinu w angelologii zaczął dominować pogląd, że aniołowie to duchy czyste, a więc całkowicie bezcielesne i nie związane z materią.W kręgu męskiej metaforyki

No dobrze... Aniołowie nie posiadają płci, ale nie sposób nie zauważyć, że Pismo Święte zawsze używa w stosunku do nich rodzaju męskiego (Rdz 19.10-12; Ap 7.2; 8.3; 10.7). Jest to jednak konsekwencja uwarunkowań naszego języka i kultury w jakiej powstawały księgi biblijne. Wydaje się, że forma rodzaju męskiego najlepiej opisuje istoty, które służą Bogu, pełniąc funkcję posłańców i wojowników, gdyż te dwa zajęcia w każdej niemal społeczności i kulturze były wykonywane przez mężczyzn.

Ludzki wygląd przybierany przez aniołów jest męski z tego samego powodu, z którego określamy w ten sposób Boga. Pierwsze skojarzenia jakie mamy z postacią Boga są oczywiście męskie. Wszystkie teistyczne religie wyrażają Boga w kategoriach męskich. Mówimy o Nim jako o Ojcu, Królu, Stwórcy, Dobrym Pasterzu, jako Tym, który Jest. Objawienie dokonało się w kulturze patriarchalnej, co zdeterminowało nasze myślenie o Bogu jako o Ojcu i mężczyźnie. Sam Bóg mówi o sobie używając rodzaju męskiego, mimo iż nie jest ani rodzaju męskiego ani żeńskiego, ale w kulturach patriarchalnych, w których Biblia została napisana, użycie rodzaju męskiego lepiej opisywało to kim jest Bóg i co robi. Ta męska metaforyka zdaniem Petera Krefta wynikała także z transcendencji Boga. Kreeft pisze, że tak, jak mężczyzna jest różny od kobiety i wchodzi w nią z zewnątrz, aby ją zapłodnić, tak Bóg jest różny od natury. Stwarza ją i wchodzi w nią „z zewnątrz” zapładniając cudami. Dlatego Bóg transcendentny może być tylko Ojcem, a nie Matką Ziemią i łonem stworzeń jak w religiach panteistycznych [Peter Kreft, Aniołowie i Demony. Co tak naprawdę o Nich wiemy?, s. 68]. Boski Logos (nazywany też Drugą Osobą Trójcy Świętej) poprzez wcielenie stał się człowiekiem i tym samym objawił się w określonej płci biologicznej. Jezus był mężczyzną. I to zapewne jeszcze bardziej wzmocniło nasze „męskie” myślenie o Bogu.
Reklama

Macierzyństwo Boga i Aniołów

Współcześnie wielu biblistów i teologów podkreśla jednak także kobiecy i macierzyński wymiar Boga, który znajdziemy już w Starym Testamencie (por. np. Iz 49,15; 66,13 czy Ps 131,2-3). Zresztą obec­ność Boga w świecie, pośród ludzi, wyrażona jest w Biblii żeńskim słowem Szekina; podobnie Duch Boży – Ruah Ja­hwe jest w języku hebrajskim rodzaju żeńskiego. Jedno z najważniejszych starotestamentalnych słów na oznaczenie miłosierdzia Boga - rahamim wywodzi się od rehem, słowa oznaczającego „łono matczyne”. A zatem ra­hamim de facto wskazuje na miłość matczyną. W Bogu jest bowiem Pełnia i z tej Pełni wywodzi się zarówno ludzkie ojcostwo jak i macierzyństwo. Człowiek, stając w obliczu niepojętej tajemnicy Boga i chcąc ją nazwać, skazany jest na swój ludzki język. Nie potrafimy myśleć i mówić o Bogu bez posługiwania się pewnymi antropomorfizmami, bez sięgania po metaforykę pochodzącą ze świata męskiego czy kobiecego. O ile dawniej dominowało mówienie o Bogu w kategoriach męskich, w najnowszym nauczaniu Magisterium Kościoła do Bo­ga często odnoszona jest metaforyka kobieco-macierzyńska! Mówi się tu przede wszystkim o macierzyńskim obliczu Boga Ojca, które oznacza: ciepło, tkliwość, łagodność, dobroć, cierpliwość, wrażli­wość, wyrozumiałość, niesienie pomocy, otaczanie troskliwym bezpieczeń­stwem, gotowość do przebaczania bez warunków wstępnych, podatność na zranienie bólem dziecka. Papież Jan Paweł I w czasie przemówienia na Anioł Pański 10 września 1978 roku nie wahał się powiedzieć: „Bóg jest naszym Ojcem; więcej – jest dla nas także Matką” (zob. Frauenbefreiung und Kirche, red. W. Beinert, Regensburg 1987, s. 143). Jan Paweł II dużo miejsca poświęcił kwestii dowartościowania języka o Bogu o metaforykę kobieco-macierzyńską. Aby to zauważyć wystarczy przeczytać „List apostolski o godności i powołaniu kobiety” oraz „Encyklikę o Bożym miłosierdziu” (nr 4).

Powróćmy jednak do aniołów, którzy są wojownikami Boga i posłańcami, ale przecież część aniołów to nasi osobiści opiekunowie. Możemy ich sobie wyobrażać jako strażników z mieczami lub bodyguardów, ale także na podobieństwo matki pochylającej się nad dzieckiem. W opiece aniołów-stróżów przejawia się przecież miłość samego Boga. Oni są tej miłości ukonkretnieniem. A skoro miłość Boga ma także wymiar macierzyński... Znów przywołam tu Petera Kreefta, który, odrzucając podział aniołów na biologiczną płeć, wysnuwa zarazem zaskakującą hipotezę, że „aniołowie prawdopodobnie mogą być rodzaju żeńskiego i męskiego, nawet jeśli to niemożliwe, aby byli płci męskiej lub żeńskiej, (...) innymi słowy nie mają płci w znaczeniu seksualnym, ale mają rodzaj” (Peter Kreft, Tamże s. 64). Co to oznacza? Zdaniem Kreefta może się na przykład zdarzyć, iż w aniele, który się nam objawi, rozpoznamy jakieś cechy żeńskie lub męskie, choć nie będzie ani aniołem-mężczyzną, ani aniołem-kobietą. Peter Kreeft odwołuje się tu do intuicji i przemyśleń wielkiego pisarza i apologety chrześcijaństwa C. S. Lewisa, który tak właśnie opisał aniołów w powieści „Z milczącej planety”.

dodam, że Istnieje mnóstwo obrazów, na których aniołowie zostali przedstawieni jako postacie kobiece. Gdy patrzymy na dzieło Williama-Adolphe Bouguereau (1825-1905) zatytułowane „Song of the Angels” (1881) nie mamy wątpliwości, że istoty ze skrzydłami, przygrywające na skrzypcach małemu Jezusowi, są rodzaju żeńskiego. Motyw żeńskich aniołów pojawia się też w literaturze. W mistycznym poemacie „Anhelli” Juliusza Słowackiego anielica Eloe, wygnana z nieba za miłość do człowieka, opiekuje się grobami wygnańców. Jednak szczególnie mocno anielice zadomowiły się w kulturze popularnej. Kiedyś w telewizji emitowany był serial „Dotyk anioła” (Touched by an Angels) o przygodach sympatycznej anielicy Moniki, która udając człowieka pomagała różnym ludziom. W filmie Luca Besson „Angel-A” niedoszły samobójca i życiowy nieudacznik ratuje dziewczynę, która skoczyła z mostu. Ona z kolei uczy go poczucia własnej wartości i pomaga wydobyć się z tarapatów, na koniec zaś okazuje się, że jest aniołem zesłanym przez Boga. W komedii „Randka z Aniołem” (Date with an Angel) główny bohater opiekuje się anielicą, która uszkodziła skrzydło zderzywszy się ze sputnikiem. Całkiem niedawno można było zobaczyć reklamę pewnego dezodorantu, pod wpływem którego z Nieba spadać mają piękne i zmysłowe anielice, gotowe wyrzec się anielskości – oczywiście dla mężczyzny używającego owego dezodorantu. Natomiast znakiem rozpoznawczym pokazów bielizny pewnej znanej marki są anielskie skrzydła noszone przez modelki. Podobne przykłady można by mnożyć.


magisteriumPisma.pl  www.Biblia.co.pl

 

https://hit.co.pl/category/chrzescijanstwo

Przepis na życie

 
Co minutę ktoś odchodzi z tego świata.
Wszyscy jesteśmy w "kolejce", nawet o tym nie wiedząc.
Nigdy nie dowiemy się, ile osób jest przed nami.
Nie możemy przesunąć się na koniec rzędu.
Nie możemy wydostać się z kolejki.
Nie możemy uniknąć kolejki.
Więc kiedy czekamy w kolejce.
Niech liczą się chwile!
Ustal priorytety.
Znajdź czas.
Niech twoje cechy będą znane.
Spraw, by ludzie czuli się ważni.
Spraw, by twój głos został usłyszany.
Rób wielkie rzeczy z małych rzeczy.
Spraw, by ktoś się uśmiechnął.
Dokonaj zmiany.
Spraw, by zapanowała miłość.
Uczyń pokój.
Zbierz to razem.
Upewnij się, że mówisz ludziom, że ich kochasz.
Upewnij się, że niczego nie żałujesz.
Upewnij się, że jesteś gotowy.
Bardzo prawdziwe.
Żyj i pozwól żyć, ciesz się, bądź wdzięczny,
nie trać czasu na kłótnie,
na robienie złych rzeczy, życie jest krótkie,
żyj nim,
bądź pokorny,
kochaj siebie i ciesz się z tego, co masz.❤️

Czy anioły są zawsze blisko nas ?

Czy są wśród nas anioły?

Istnieje wiele odniesień do ludzi spotykających anioły w Biblii. Czasami anioły pojawiały się w swojej nadprzyrodzonej formie, a innym razem wyglądały jak zwykli ludzie. Autor Księgi Hebrajczyków powiedział: „Nie zaniedbuj okazywania gościnności obcym, ponieważ w ten sposób niektórzy przyjmowali anioły nieświadomie” ( Hebrajczyków 13: 2 ). Ten werset odnosi się do spotkania Abrahama z aniołami, którzy wyglądali jak ludzie ( Rdz 18 ).

Pismo podaje wiele przykładów aniołów wykonujących dzieło Boże. Przychodzą jako posłańcy Boga, udzielając wskazówek i dobrej nowiny, pojawiają się w wizjach i snach, pomagają i chronią ludzi oraz oddają cześć Bogu. Wielokrotnie aniołowie pojawiali się mężczyznom i kobietom, obwieszczając, że Bóg ich pobłogosławi z dzieckiem.Sędziowie 13 ), Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela ( Łk 1,13 ), oraz Józef i Maria, rodzice Jezusa ( Łk 1:30 ; Mateusz 1: 20–21 ). Aniołowie zachęcali Hagar, matkę Ismaela ( Rdz 16: 7–14 ). Aniołowie chronili Daniela, gdy został wrzucony do jaskini lwa i przyszedł do niego w wizjach, które dały wgląd w to, co wydarzy się w czasach ostatecznych ( Daniel 6:22 ; 10: 12–14 ). Anioł chronił Izraelitów, którzy podróżowali do Ziemi Obiecanej, wyprzedzając ich, aby z powodzeniem pokonali narody na swojej drodze ( Wyjścia 23:20). Inny przyszedł do Józefa we śnie, ostrzegając go, aby zabrał Maryję i Jezusa do Egiptu, aby uciekli od króla Heroda, który chciał umrzeć jako mały Jezus ( Mt 2:13 ). Cała rzesza aniołów ukazała się pasterzom tej nocy, gdy Jezus się urodził i wychwalał Boga ( Łk 2: 9–14 ).

Oczywiste jest, że anioły odegrały kluczową rolę w wypełnianiu planów Boga. Czy jednak anioły nadal wykonują dzieło Boże na ziemi? Objawienie opisuje wielu świętych aniołów wykonujących dzieło Boże w czasach ostatecznych. Będą wielbić Boga na Jego tronie, walczyć z demonami, zabrzmieć w trąby sądu i głosić ewangelię na całym świecie ( Objawienie 5:11 ; 8: 2 ; 14: 6). Biblia mówi nam również, że demony, które są upadłymi aniołami, wędrują po ziemi z zamiarem spowodowania zniszczenia i odciągnięcia ludzi od Boga ( Mt 12: 43–45 ). Podążają za Szatanem, którego celem jest oszukiwanie i zabijanie. Księga Objawienia mówi nam, że pewnego dnia wcieli się on w postać Antychrysta.

Opierając się zarówno na ich historycznej roli, jak i przyszłych planach Boga, możemy powiedzieć, że tak, są wśród nas anioły. Chociaż nie możemy być pewni, jak będą wyglądać ani czy będziemy wiedzieć, kiedy się spotkamy, możemy być pewni, że święci aniołowie są tutaj, aby wypełnić Boży plan. To powiedziawszy, ważne jest, aby pamiętać, że nie wolno nam czcić aniołów za ich pracę; tylko Bóg jest godny naszego uwielbienia ( Nehemiasza 9: 6 ; Objawienie 19:10 ;22: 8–9 ). Musimy także rozeznać, aby nie dać się zwieść demonom działającym pod fałszywym pozorem ( 2 Koryntian 11: 14–15 ; 1 Jana 4: 1 ).


Jak Wypędzić Demona ?

Jak Wypędzić Demona ?

Jeśli twoje dziecko budzi się często w nocy i płacze, siedząc skulone na łóżku i nie ma z nim kontaktu to musisz wypowiedzieć z mocą i autorytetem te słowa:

Jeśli dręczą cię złe sny, Jeśli coś porusza się w twoim domu, mieszkaniu, Jeśli boisz się czegoś w swoim domu, Jeśli odczuwasz ciągły strach, stres, lęki, niepokój, apatie, depresję, ból, ciągle chorujesz, .....


Wszystkie złe duchy, demony, całe czarnoksięstwo, wszystkie moce okultyzmu nie mają żadnej władzy nad moim domem, ani nad moją rodziną ani nad moimi dziećmi, ani nade mną.  PRECZ !
 Żadna choroba nas nie dosięgnie. Amen, Amen.

Kiedy 2 Przyjście Jezusa - Eschatologia

Kiedy byłam małą dziewczynką i słyszałam na temat końca świata zawsze mnie ten temat bardzo straszył i dosłownie chowałam się pod kołdrę wyobrażając sobie wszystko w czarnych kolorach. Dziś wiem, że jest dokładnie na odwrót! Powtórne przyjście naszego Kochanego Pana Jezusa będzie najbardziej spektakularnym wyczekiwanym wydarzeniem całego świata, najcudowniejszą niewyobrażalną rzeczywistością, która się rozegra na oczach wszystkich. A my wraz z Nim będziemy tryumfować jako zwycięzcy i synowie Boży na całą wieczność.

Podziękowania dla: https://poznajjezusa.com/

www.magisteriumpisma.pl
Czy każdy człowiek ma swojego Anioła stróża ? Rozmowa z Angelologiem Markiem Kozłowskim

Pytanie: Czy każdy człowiek ma swojego Anioła stróża ?

Czy mamy aniołów stróżów ?


Odpowiedz Marka:

W Biblii w Ew. Mateusza 18.10 czytamy, „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.”

Kontekst „tych małych” może wskazywać zarówno na tych, którzy wierzą w Niego (werset 6) lub odwoływać się do dzieci (wersety 3-5). Jest to główny fragment dotyczący anielskich stróżów.

Nie ma wątpliwości, że dobre anioły wspierają nas, mówi o tym:

Anioły ujawniają informacje (Księga Daniela 6.20-23; 2 Księga Królewska 6.13-17),

Anioły prowadzą  (Dzieje Apostolskie 7.52-53; Ew. Łukasza 1.11-20),

Anioły zabezpieczają (Ew. Mateusza 1.20-21; Dzieje Apostolskie 8.26),

Służą wierzącym w różnych chwilach (Księga Rodzaju 21.17-20; 1 Księga Królewska 19.5-7) i

(Hebrajczyków 1.14). Wierzący, tu nie chodzi o tych ludzi którzy wierzą w anioły ale o tych którzy ufają Bogu Ojcu.


Pytanie: ( a raczej moje wtrącenie się w słowo)
Pytanie jednak dotyczy tego, czy każda osoba ? czy każdy wierzący ? ma takiego anioła. ?


Odpowiedź Marka:
 Za czasów Starego Testamentu naród izraelski miał archanioła (Michała) usługującego Izraelitom (Księga Daniela 10.21; 12.1),  ale Pismo Święte w żadnym fragmencie nie potwierdza jakoby anioł „przydzielony był” do jakiejś konkretnej osoby (czasem aniołowie byli wysyłani do konkretnych osób, ale nie ma wzmianki jakoby anioł był komuś na stałe przypisany).

Żydzi w pełni rozwinęli przekonanie o aniołach stróżach w czasach pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Jako ciekawostkę historyczną podam, że niektórzy wcześni ojcowie kościoła wierzyli, że każdy wierzący ma przypisanego zarówno dobrego anioła jak i złego (demona). Wiara w aniołów stróżów już od dłuższego czasu istnieje, chociaż nie ma żadnego biblijnego potwierdzenia tego poglądu.

Powróćmy jeszcze na chwilę do Ew. Mateusza 18.10 i użytego tam słowa „ich”, w Grece jest przysłówkiem w liczbie mnogiej, odwołującym się do wierzących którym służą aniołowie.
Aniołowie ci są przedstawieni jako „ustawicznie” patrzący na oblicze Ojca i słuchający Jego nakazów, by w potrzebie pomagać wierzącym. Aniołowie w tym fragmencie wydają się przede wszystkim służyć Bogu w niebie, a nie chronić wierzących. Czynne działanie czy doglądanie wszystkiego wskazuje bardziej na działanie Boga, aniżeli aniołów, co doskonale potwierdza że Bóg jest wszechmocny. Bóg widzi każdego wierzącego w każdej chwili, i Sam doskonale wie kiedy potrzebujemy interwencji anioła. Dzięki temu, że aniołowie bez przerwy patrzą na Jego oblicze, są zawsze gotowi na Jego wskazówki by pomagać „tym małym.”

Na podstawie Pisma Świętego nie możemy dokładnie odpowiedzieć na pytanie czy każdy wierzący posiada swojego anioła stróża przypisanego tylko do niej lub tylko do niego. Aczkolwiek, jak powiedzieliśmy już sobie wcześniej, Bóg używa aniołów w naszym ludzkim życiu. Jest to biblijne twierdzenie, że On używa aniołów tak jak i nas, w tym sensie, że ani ich ani nas nie potrzebuje do wykonania Swojego planu, a mimo to wybiera nas czy ich (Księga Joba 4.18; 15.15).

Bez względu na to czy jakiś anioł jest nam przypisany czy nie, pamiętajmy że mamy większe zapewnienie od Boga: jeśli jesteśmy Jego dziećmi przez wiarę w Chrystusa, On wykorzystuje wszystko ku dobremu (Rzymian 8.28-30), a Jezus Chrystus nigdy nas nie opuści i nie porzuci (Hebrajczyków 13.5-6). Jeśli Bóg wszechmocny, wszechobecny i kochający jest z nami, to czy ma to jakieś znaczenie, że anioł stróż nas chroni?

Masz pytanie na temat Angelologi ? Demonologi (wypędzania demonów) ? Chrystologi ? Walki Duchowej, Uzdrowienia ? napisz do nas: eschatologi7@gmail.com

Więcej o Marku Kozłowskim ? www.Magisteriumpisma.pl
Marek Kozłowski, tłumacz Biblii, nowego przekładu na język polski. Biblia.Magisteriumpisma.pl

Czytaj również:
https://demonologia24.blogspot.com/